Onderlinge kindermassage

 

Onderlinge kindermassage is een cursus voor kinderen in een groep, bijvoorbeeld op school of bij de naschoolse opvang, en hun begeleiders. In de lessen leer je hoe je bij kinderen onderling van jongs af aanrakingen kunt stimuleren, en hoe je onderling masseren kunt introduceren en bevorderen. Want elkaar positief aanraken is niet alleen in het belang van het individu, maar ook van de groep.

Onderlinge kindermassage geeft kinderen de mogelijkheid om de eenheid met elkaar te ervaren, om emoties te delen, om voor zichzelf en elkaar te zorgen. Stress in de groep neemt af, het gezamenlijke leervermogen neemt toe, de kinderen zijn minder agressief. In Zweden zegt men: “Kinderen die elkaar masseren, slaan elkaar niet.”

Met de cursus onderlinge kindermassage in de klas wil ik een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welbevinden van kinderen. Ik hoop daarmee kinderen te zien opgroeien die vanuit een warme, respectvolle houding met elkaar omgaan en zich intens met elkaar verbonden weten.

Wat houdt de cursus onderlinge kindermassage in de klas in?

De cursus bestaat uit 5 lessen aan de leerkracht met de klas, waarna de leerkracht zelf in staat is om met de klas aan de gang te gaan (en te blijven!) en dat in het eigen programma van de klas in te passen.

Onderlinge kindermassage is speels huidcontact, gestructureerd aangeboden door middel van spelvormen en liedjes die het gemakkelijker maken om de mogelijkheden van massage te verkennen.

Masseren is tweerichtingsverkeer: er is een zender en een ontvanger. Bij onderlinge kindermassage is gelijkwaardige uitwisseling heel belangrijk. Het masseren van een ander en de ervaring dat je een ander een plezier kan doen, is dan ook net zo waardevol als het zelf gemasseerd worden. Via de huid voeren wij namelijk een uiterst subtiele vorm van communicatie. De communicatie gaat aan het spreken vooraf en blijft op de achtergrond altijd meespelen.

De lesduur wordt in onderling overleg vastgesteld en hangt af van de grootte van de groep, de beschikbare tijd en eventuele specifieke aandachtspunten van de betreffende leerkracht (wat speelt in de groep, waarvoor is aandacht nodig). Meestal duren de lessen 30 tot 45 minuten. Vooraf geef ik een schema van wat precies in welke les aan de orde komt, zoals inleidend (klassikaal) spel, onderlinge massages en afsluitingsrituelen voor ervaringsuitwisseling; daarbij geef ik aan wat de kern- en subdoelen van deze spellen zijn.

Op speelse wijze en met rustige muziek op de achtergrond leren kinderen elkaar een ontspanningsmassage van circa 10 minuten geven voor de rug, schouders, armen en handen. De kinderen houden gewoon hun kleding aan en de enige attributen zijn hun eigen stoel en tafel. Zij werken in groepjes en tweetallen; iedereen komt aan de beurt als masseur en ontvanger.
Na de lessen kunnen de kinderen zelfstandig met de massage aan de slag, onder leiding van hun eigen leerkracht.

Cursusdata in overleg waarbij een aaneengesloten reeks van 5 x 1 les per week zeer gewenst is.