Kindercoaching

 

De wens aangeraakt te worden is een oerbehoefte van de mens.
De eerste emotionele band van een kind komt voort uit lichamelijk contact en ligt aan de basis voor verdere emotionele en intellectuele ontwikkeling. Helaas leren kinderen/jongvolwassenen tegenwoordig al snel om hun aanrakingsdrang te minimaliseren en op een volwassen manier te communiceren door gebruik te maken van computer, mobieltje en andere uitingsvormen van de virtuele wereld. Dit kan leiden tot slaapstoornissen, stress, onrustig gedrag, agressie, concentratieproblemen, moeilijk contact kunnen maken, etc.

Kindermassage is een krachtig middel, maar een te eenzijdige benadering voor de problemen waar kinderen/jongvolwassenen tegenwoordig mee worstelen. Daarom heb ik me als kindercoach gespecialiseerd in Kindermassagetherapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen van 4-14 jaar die niet lekker in hun vel zitten. Bijvoorbeeld voor kinderen met gedragsproblemen, lichamelijke klachten of problemen op sociaal-emotioneel gebied.

Kindermassagetherapie richt zich op de belevingswereld van het kind door middel van massage in combinatie met therapeutisch spel, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, muziek, verhalen, meditatie, body-&-braingym of aromatherapie.
Hierdoor kan een kind meer inzicht in zichzelf krijgen en in de manier waarop hij met zijn gevoelens, vragen of klachten omgaat.

Door dit proces kan een kind bijvoorbeeld:

  • meer zelfvertrouwen krijgen.
  • leren verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken.
  • bewuster omgaan met eigen en andermans grenzen.
  • uiting (leren) geven aan gevoelens.
  • zijn concentratie en/of slaapritme verbeteren.

Kindermassagetherapie is een effectieve therapie om kinderen op een speelse manier naar hun eigen wijsheid te begeleiden.

Voor wie?

Kindermassagetherapie is geschikt voor kinderen en jongeren die bijvoorbeeld last hebben van:

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, astma of eczeem.
  • Emotionele problemen: echtscheiding- of rouwverwerking, (faal)angst, somberheid, spanning, bedplassen, slaap- of concentratieproblemen, hechtingsproblemen.
  • Sociale problemen: moeite in de omgang met andere kinderen, pesten of gepest worden.
  • Gedragsproblemen, bijvoorbeeld boosheid, driftbuien, zich terugtrekken, overactief zijn of veelvuldig liegen.

Wat kun je verwachten?

De kindermassagetherapie omvat zowel begeleiding van het kind als begeleiding van de ouder(s)/verzorger(s).

Begeleiding van het kind

Ieder kind is uniek en elke hulpvraag is anders. Vanzelfsprekend wordt de begeleiding daarop afgestemd. Massage is een essentieel onderdeel van de therapie. Het helpt het kind om meer in contact te komen met zijn lichaam, waardoor hij bewuster wordt van zijn gevoelens en kwaliteiten en zichzelf steeds beter leert kennen. De combinatie van massage en therapeutisch spel helpt het kind om spelenderwijs zijn eigen oplossingen te vinden.

Begeleiding van de ouders

De ouders spelen een essentiële rol bij het veranderingsproces van hun kind. Daarom start de therapie met een oudergesprek en zijn er tussentijds evaluatiegesprekken. Ouders en therapeut gaan samen na hoe de ontwikkeling van het kind verloopt, en ouders krijgen tips om het veranderingsproces van hun kind te begeleiden. Als het nodig is kan er een observatie of gesprek op school en/of thuis plaatsvinden.